👉🏻 Leliphilisi lezimoto likhuculula ukungcola ngaphakathi enjinini yemoto yakho.

👉🏻 Lisebenzise njalo nje ngaphambi kokugcwalisa u Petrol noma u Diesel emotweni yakho ukuze wonge imali.

👉🏻 Ziyancipha izindleko ngoba akudingi uhlezi uyisa imoto yakho ku service.

👉🏻 Leliphilisi lenza imoto yakho ibe namandla amakhulu kunakuqala.

👉🏻 Linciphisa ukuphuma kwentuthu emnyama epayipini lemoto yakho.

👉🏻 Ucwaningo luveza ukuthi leliphilisi lezimoto linciphisa ukudleka kuka Petrol mona u Diesel ngama percenti afikela ku 15% !

👉🏻 Kanti ke futhi noma ubani angalidayisa leliphilisi azenzele inzuzo enhle!

Scroll to Top